Širok izbor storitev

  1. Vodenje glavne knjige, TRR in davčnih knjig (DDV)

  2. Vodenje saldakontov kupcev in dobaviteljev

  3. Vodenje registra osnovnih sredstev z obračunom amortizacije

  4. Poročanje na osnovi zakonodaje (Ajpes-u, Durs-u, Banki Sloveniji, ZPIZ-u, CURS-u - intrastat)

  5. Izdelava medletnih in letnih računovodskih izkazov in davčnih obračunov

  6. Obračun plač in dajatev za zasebnike

  7. Obračun avtorskih honorarjev, podjemnih in najemnih pogodb

  8. Kontrola sprotnega poslovanja in opozarjanje na nepravilnosti

  9. Svetovanje


Zagotavljamo vam, da boste z našimi storitvami zadovoljni glede strokovnosti kot tudi cenovno, saj na trgu nastopamo že 26 let. Svojega podizvajalca imamo tudi v Kranju. Naše vodilo je kakovost zato se poleg rednega spremljanja strokovne literature udeležujemo tudi različnih izobraževanj v obliki seminarjev, tečajev in delavnic v okviru Zbornice računovodskih servisov, Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev, Verlag Dashofer in drugih. Smo člani Gospodarske zbornice, Zbornice računovodskih servisov in Turistične zbornice.


Vabimo vas, da se nam oglasite po telefonu ali pa nam pošljete elektronsko pošto. Posebej za vas bomo pripravili ugodno ponudbo, na osnovi katere se boste lažje odločili.

Vse pravice pridržane, EPRA d.o.o., mail: epra.doo@siol.net, gsm: 041 490 442, tel.: 01 523 11 62, fax: 01 523 11 63